Crveni krst Smederevo odlukom Upravnog odbora zatvara Prihvatilište u Maloj Krsni

U Saopštenju za medije se navodi da rukovodstvo Crvenog krsta Smederevo uz podršku republičkog sekretarijata nastoji da rad organizacije vrati u zakonske i statutarne okvire. Svaka aktivnost i program koji realizuje Crveni krst Smederevo moraju biti usklađeni sa Zakonom o Crvenom krstu Srbije i Statutom Crvenog krsta Smederevo gde se jasno navodi u članu 9. da je osnovna delatnost Crvenog krsta Smederevo 88.99 -ostala nepomenuta delatnost socijalna zaštita bez smeštaja u okviru sektora socijalna i zdravstvena zaštita. Dalje se navodi da se u Prihvatilištu Crvenog krsta Smederevo za mesec dana dogodilo više incidenata sa korisnicima koji su na smeštaju, dolazilo je do fizičkog napada na zaposlene i na verbalno vređanje zaposlenih od strane korisnika. Crveni krst Smederevo nije specijalizovana institucija koja može da pruža uslugu smeštaja niti da brine o ljudima koji su psihički nestabilni.

U Saopštenju takođe stoji da će zatvaranjem Prhvatilišta Crvenog krsta Smederevo jedan broj zaposlenih biti proglašen tehnološkim viškom, ali će svako od zaposlenih biti zbrinut po zakonskoj proceduri. O zatvaranju organizacione jedinice prihvatilište Crvenog krsta Smederevo obavešteni su Gradska uprava Smederevo i Centar za socijalni rad Smederevo pri čemu je dobijen zaključak Gradskog veća o prihvatanju te informacije.

Imajući u vidu da je Ugovorna obaveza prema Gradskoj upravi Smederevo istekla 6.5.2023. godine i da je Crveni krst Smederevo humanitarna organizacija, rad Prihvatilišta je nastavljen do 31.5.2023. godine kako bi Gradska uprava i Centar za socijalni rad imali vremena da zbrinu korisnike koji su trenutno na smeštaju ili za eventualno novu organizaciju rada Prihvatilišta, stoji u Saopštenju Crvenog krsta Smederevo.

Poslednje vesti