DRŽAVNA MATURA UMESTO PRIJEMNOG ISPITA

Ove godine počeo je Projekat  sa ciljem da  pripremi obrazovni sistem u Srbiji za uvođenje novog koncepta završnih ispita u srednje škole.

Taj koncept, između ostalog, podrazumeva da svi učenici istovremeno polažu državnu maturu i da fakulteti priznaju maturu kao ispit na osnovu koga se učenici upisuju bez prijemnog ispit, objavljeno je na sajtu Ministarstva obrazovanja Republike Srbije.

Na sastanku, kojim je zvanično počela realizacija projekta ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je ukazao na njegovu važnost.

Projekat je od značaja, kako se navodi,  za unapređivanje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja, ali i za dostupnost visokog obrazovanja svim učenicima.   Cilj projekta je da pripremi sistem obrazovanja i vaspitanja i da pruži podršku resornom ministarstvu u procesu pripreme, pilotiranja i uvođenja (implementacije) završnih ispita u srednje obrazovanje i vaspitanje. Na osnovu novog koncepta pripremljeni su i objavljeni Pravilnik o opštoj i umetničkoj maturi i Pravilnik o stručnoj maturi i završnom ispitu na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja.

            U radu na projektu biće uključeni nastavnici srednjih škola i univerzitetski profesori koji će zajedno pripremati ispitne testove – ispitna pitanja zasnovana na standardima postignuća učenika i standardima kvalifikacija. Komisije, koje će biti obrazovane za svaki nastavni predmet koji u opštem srednjem obrazovanju ima definisanu predmetnu opštu i specifičnu kompetenciju i standarde postignuća, imaju obavezu da pripreme priručnike za nastavnike i materijale za učenike. Isto se očekuje i od komisija koje će pripremati zadatke za stručne predmete.

Tokom trajanja projekta,  škole i fakulteti će imati i niz obuka kako bi se kvalitetno pripremili za sprovođenje završnih ispita.

Projekat Unapređivanje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja putem uvođenja završnih ispita (opšta, umetnička i stručna matura i završni ispit na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja)   finansira se  sredstvima iz pretpristupnih fondova za 2015. godinu (IPA 2015) a planirano vreme trajanja je tri godine.

Na osnovu sprovedenog konkursa i vrednovanja konkursnog materijala (proces je sprovodila Delegacija EU u Srbiji) ovaj projekat će realizovati kompanija „Human Dynamics“ iz Austrije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Delegacijom EU u Srbiji..

Poslednje vesti

Leave a Comment