“GRAD PITA GRAĐANSTVO”

Grad Smederevo poziva građane da se uključe u istaživanje javnog mnjenja koje se vrši na teritoriji Grada radi utvrđivanja javnog interesa i kreiranja novih mera i aktivnosti u poboljšanju kvaliteta života građana.

U pozivu se navodi da je cilj grada  da se na osnovu jasne slike i gledišta na potrebe i probleme stanovništva definišu jasni  i kvalitetni  ciljevi , prioriteti , kao i načini  ostvarivanja tih ciljeva, a samim tim da se i budžet  Grada kvalitetnije i racionalnije koristi. Iz navedenih razloga potrebno je sistemski urediti ovu oblast, kako bi krajnji korisnik imao benefit od finansiranja iz gradskog budžeta kroz usluge koje realizuju udruženja, kao i drugih ciljeva i poduhvata u sistematičnom planiranju i kreiranju aktivnnosti. Popunjavanjem  upitnika građani učestvuju  u sistemu odlučivanja prioritetnog planiranja njihovih potreba.

Upitnik se nalazi na zvaničnoj internet stranicigrada Smedereva na adresi:  www.smederevo.org.rs.

Poslednje vesti

Leave a Comment