GRADONAČELNICA PREDLOŽILA MERE ZA ČISTIJI VAZDUH U SMEDEREVU:KONVERZIJA KOTLARNICA, SUBVENCIJE DOMAĆINSTVIMA I POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZA PROMENU ENERGENATA

Jedna od tri teme o kojima je na konferenciji za novinare govorila gradonačelnica dr Jasna Avramović je aerozagađenje u gradu Smederevu, koje je posebno aktuelno ovih zimskih dana. Zbog važnosti rešavanja ovog problema za građane Smedereva, Avramovićeva je najpre ukazala na razloge zagađenosti vazduha u gradu na Dunavu, a potom i na mere koje su preduzete, ali i koje će biti preduzete i realizovane u narednom periodu kako bi građani mogli da udišu čistiji vazduh.

“Ono što čini tu zagađenost većom nego što je normalno, svakako su 12 kotlarnica, individualna ložišta, kojih u gradu ima oko 20 hiljada koja koriste mazut i ugalj. Zatim razvojem grada povećao se i saobraćaj, jer se skokom satandarda u gradu  broj vozila povećava svake godine za oko 1500. Tako je 2017. godine bilo 27137 automobila, a 2018.godine  29000 automobila, a 2019. je sigurno taj broj uvećan za 2000 automobila i ono što  svi vi očekujete da kažem, to je sigurno Železara koja je od 1913. godine na teritoriji grada Smedereva.  Sama njena proizvodnja ima emisiju štetnih gasova. Prilikom svih tih istraživanja tačno pratimo broj dana u mesecu kada je zagađenost povećana i pratimo vremenske intervale kada je zagađenost najveća. Podaci pokazuju da je u zimskim mesecima zagađenost veća nego u letnjim, što samim tim govori da je aktiviranje svih ložišta o kojima govorimo jedan od uzroka. Što se perioda dana tiče, najveća zagađenost je od 15 do 17 časova tokom dana, što znači da je to vreme kada se ljudi vraćaju s posla i kada se zbog povećanog broja vozila prave i određeni zastoji na semaforima i u samom centru grada, objasnila je gradonačelnica. Kada govorimo o lokacijskoj zagađenosti centar grada uopšte ne zaostaje za ostalim delovima grada Smedereva, što govori u prilog činjenici da su zimski period, vremenski uslovi, kotlarnice, i individualna ložišta razlozi povećane zagađenosti vazduha.

Dr Jasna Avramović je pobrojala i mere koje će grad preduzeti u cilju smanjenaj zagađenja vazduha. Ona je takođe podsetila da je u okviru Odeljenja za urbanističko- komunalne i imovinsko- pravne poslove grada Smedereva, obrazovana Grupa za zaštitu životne sredine koja redovno prati stanje i kontroliše kvalitet vazduha u okviru sprovođenja godišnjeg programa monitoringa.

“Na prvoj narednoj sednici Skupštine grada, biće usvojen  plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo. To je elaborat koji će govoriti o merama koje treba da se preduzimaju. Urađeni su i projekti za konverziju kotlarnica “Senjak” i “Beogradska banka”, dok je urađen i elaborat za kotlarnicu “Sportski centar”. Do sada su urađene konverzije kotlarnica u OŠ Dimitrije Davidović koja sada radi na gas, zatim u vrtiću “Veseli cvetovi” i kotlarnica u Jovana Krajišnika. Nova je kotlarnica  i u Gradskoj upravi, zatim u Bolnici je na CNG, a preko Kancelarije za javna ulaganja realizovane su konverzije kotlarnica u Gimnaziji, u OŠ U Saraorcima, kao i u ambulanti Doma zdravlja u Kolarima i u nekadašnjoj Ekonomsko trgovinskoj školi. Ono što je važno za 4 sela oko Železare, Ralju, Radinac, Vranovo i Lipe je izgradnja novog pogona Aglomeracije koji će se pustiti u rad u septembru 2020. godine, odnosno do početka sledeće grejne sezone.”

“Ja sam početkom godine uputila dopis načelniku Odeljenja za finasije i lokalnu poresku administraciju i načelnici Odeljenja za javne službe u kome sam navela dase planiraju sredstva za konverziju najmanje 2 kotlarnice za koje već postoje  projekti u JP Grejanje, a to su kotlarnice “Senjak” i “Beogradska banka”, s tim što ćemo videti da nastavimo sa projektom kotlarnice na Sportskom centru. Zbog alarmantnog stanja u Smederevu zbog aero zagađenja, predložila sam konverziju kotlarnica svih preostalih vrtića i škola, kao i za davanje subvencija građanima u iznosu od 50 hiljada dinara koji žele da pređu sa klasičnih energenata, uglja i mazuta na gas ili biomasu, odnosno na energente koji su ekološki najprihvatljiviji. Naravno da ćemo tu razmotriti mogućnost za registrovana poljoprivredna gazdinstva da subvencionišemo kamate preko banaka onima koji žele da pređu na biomasu ili gas i da im na taj način  omogućimo beskamatne kredite.”

 Gradonačelnica je takođe podsetila da se u gradu Smederevu radilo i na gasifikaciji, tako da je od planiranih 700 km gasifikacije do sada urađeno 650 km. “Postoje 3 merno regulacione stanice kapaciteta 15 hiljada m3/h a trenutno se koristi samo 3 hiljade metara po kubnom satu, što znači da imamo dovoljno kapaciteta za gasifikaciju čitavog grada. I tu ćemo u rebalansu budžeta planirati određena sredstva za subvencionisanje i pomoć svim ljudima koji žele da pređu na gas, u smislu osolobađanja od kamata ukoliko žele da uzmu kredit, pošto je priključak na gas oko 100 hiljada dinara. Za osnovne i srednje škole planirano je 40 miliona dinara i ta sredstva će biti usmerena na konverziju kotlarnica. Ukupno će za promenu kotlarnica iz budžeta grada biti izdvojeno 100 miliona dinara, objasnila je Avramovićeva i dodala da je reč o kapitalnim projektima za grad koji bi rešili dosadašnje probleme u vezi sa zagađenjem.”

Kako je najavila, rebalansom budžeta biće vraćen i ostatak kredita bankama, koji je grad Smederevo podigao za izgradnju proizvodne hale koja je prodata finskom PKC-u.

 Ono što će svakako obradovati porodice koje žele da ostvare svoje potomstvo je i uvećanje sredstava za trudnice i porodilje. One su do sada od grada dobijale po 15 hiljada dinara, a u narednom periodu taj iznos biće dostruko veći.

 Kada je reč o poboljšanju zdravstvenih usluga, gradonačelnica je podnela inicijativu za ponovno upošljavanje lekara. Uputila je dopis direktorki Doma zdravlja u kome je obavestila da će grad za potrebe te zdravstvene ustanove uposliti sve lekare i stomatologe koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

 Što se sportskih objekata tiče, dr Jasna Avramović je podsetila da je otvorena nova kuglana za koju je grad izdvojio oko 5 miliona dinara i  na taj načinje u okviru Dvorane Smederevo zaokružena planirana sportska ponuda. Ona je takođe najavila i završetak atletske staze u Smederevu ali i okončanje stečajnog postupka, nakon čega će fudbalski stadion biti u vlasništvu grada Smedereva, tako da će u narednom periodu grad moći da vodi brigu o završetku tog sportskog objekta, čime će  doprineti razvoju sportskog turizma .  

Poslednje vesti

Leave a Comment