JAGMA OSMAKA ZA MEDICINSKOM I TEHNIČKOM ŠKOLOM

Srednja škola za koju je vladalo veliko interesovanje đaka i ove godine je privatna medicinska škola Sveta Petka  u koju se upisalo 117 svršenih osnovaca.

Druga  po redu srednja stručna škola, kada je reč o najatraktivnijim zanimanjima je Tehnička škola sa  obrazovnim profilima tehničar drumskog saobraćaja i  elektrotehničar informacionih tehnologija za koja su interesovanje iskazala tri puta više, odnosno 2 puta više učenika  u odnosu na planirani broj. U toj školi sva odeljenja u okviru IV stepena su popunjena.

U Gimnaziji  je šest nepopunjenih mesta za prirodmo matematički smer, ali i u  filološkom odeljenju, gde se upisalo 5 učenika manje.  

U Ekonomsko-trgovinskoj školi za zanimanja III stepena ostalo je još slobodnih mesta: za  trgovca ima 15 mesta, zatim  za konobara 8 mesta  i za kuvara jedno mesto.

U Tekstilno tehnološkoj i poljoprivrednoj školi Despot Đurađ praznih mesta je kod sledećih zanimanja. Za IV stepen veterinarski tehničar ima mesta za još jednog učenika. U okviru zanimanja III stepena praznih klupa ima za pekara, 13, kao i za mesara 14, modnog krojača 26 i operatera u prehrambenoj industriji, gde se za sada upisao samo 1 učenik od planiranih 30. 

U prvom upisnom krugu neraspoređeno je 5 učenika koji će aplicirati na ukupno 143 mesta u Gimnaziji i ostalim srednjim stručnim školama u Smederevu.

Poslednje vesti