Kinezi drže datu reč

Investiranje kineske kompanije HBIS u novi pogon Aglomeracije u Železari, pobudilo je veliku pažnju javnosti i medija, finansijskih stručnjaka i analitičara. Podršku kompanji i njihovoj poslovnoj politici dali su i sindikati u Železari. Tim povodom oglasio se i Nezavisni sindikat Metalaca, saopštenjem za medije u kome između ostalog kažu da Kinezi u Srbiji drže zadatu reč.

Poslednji „kamen temeljac“ u Železari Smederevo postavljen je pre ravno 34 godine, 26.avgusta1985. godine, kada je počela izgradnja Visoke peći broj 2. „Nezavisni sindikat metalaca“ pozdravlja polaganje „kamena temeljca“ nove Aglomeracije HBIS-a. Kineski HBIS je još 24. novembra 2015. godine prilikom prvog susreta sa sindikatima Železare u Vladi Republike Srbije, obećao nove investicije u Železaru. Kinezi u Srbiji drže zadatu reč. Svečanim polaganjem „kamena temeljca“ konačno je razrešena višedecenijska dilema da li će Železara Smederevo u budućnosti poslovati i dalje kao integralna celina, proizvodeći od rude do gotovih proizvoda ili će se vremenom svesti samo na finalnu proizvodnju valjaoničkih pogona Tople valjaonice, Hladne valjaonice i Belih limova u Šapcu. Ta dilema posebno je bila izražena u toku procesa privatizcije Železare nakon odlaska Ju es Stila 2012. godine, kada je na tenderu Vlade Republike Srbije više firmi predlagalo da se primarna proizvodnja, koja obuhvata aglomeraciju, visoke peći i čeličanu, obustavi kao nerentabilna.

Privatizacijom Železare od velike i ugledne kineske firme HBIS GROUP sve te dileme su razrešene na najbolji mogući način za železaru, zaposlene, lokalnu samoupravu i privredu Srbije. Izgradnja Nove aglomeracije označava veliki tehnološki skok u odnosu na rusku tehnologiju proizvodnje aglomerata iz šezdesetih godina prošlog veka, veće kapacitete, bolji kvalitet pripremljenog železnog uloška za visoke peći i veću ekološku zaštitu životne sredine.

Nova Aglomeracija HBIS-a označava na duži vremenski rok sigurnost radnih mesta za smederevske metalurge, ne samo za one koji danas rade u Železari već i za buduće generacije mladih ljudi, koji će tek stupiti u kompaniju HBIS. Logično je da se nakon izgradnje Nove Aglomeracije, u dogledno vreme mogu očekivati nove investicija u primarnom delu proizvodnje u cilju njene modernizacije, kaže magistar Jovan Stojković, predsednik „Nezavisnog sindikata metalaca“u Železari HBIS.

Poslednje vesti

Leave a Comment