NOVA AUTOMATSKA MERNA STANICA U RADINCU POČELA SA RADOM

Direktor za tehničke poslove Železare HBIS Serbia Zhao Kaixing i direktor Agencije za zaštitu životne sredine, dr Srđan Lalić potpisali su danas Ugovor o donaciji kojim je Agenciji predata automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha, postavljena u naselju Radinac u neposrednoj blizini Železare, navodi se u Saopštenju za medije Železare Hbis.

„Svaka fabrika koja ima proizvodnju u kontinuitetu, utiče u nekoj meri na životnu sredinu i konstantan monitoring je ključan za praćenje stanja kvaliteta životne sredine. Kako monitoring koji u okruženju imamo nije bio automatski, on nije zadovoljavao naše standarde. Zbog toga je kompanija HBIS Serbia, koja brine o zdravlju svojih zaposlenih i građana lokalne zajednice, odlučila još početkom juna, da Agenciji za zaštitu životne sredine donira automatsku mernu stanicu, čija je vrednost 12 miliona dinara. Agencija je donela odluku o lokaciji i od danas, nakon završenih testiranja, podaci o kvalitetu vazduha su dostupni onlineu realnom vremenu“, rekao je Zhao Kaixing.

Takođe u Saopštenju stoji da nova stanica sadrži analizatore za praćenje koncentracija sumpor-dioksida, azot-dioksida, ozona, ugljen-monoksida i suspendovanih čestica (PM10/PM2.5). Na stanici će se pratiti i meteorološki podaci, a ostaće takođe i manuelna merenja suspendovanih čestica kako bi se i dalje analizirala prisutnost teških metala u njima.

„HBIS SERBIA postavljanjem automatske merne stanice predstavlja pozitivan primer drugim kompanijama koje u okviru svoje delatnosti imaju tešku industriju. Na ovaj način biće u mogućnosti da prevashodno sebe kontrolišu, ali i transparentno prikažu kvalitet vazduha okoline fabričkog kompleksa. Njenim puštanjem u rad dobićemo bolju i kvalitetniju sliku o stanju vazduha u Smederevu. Ona po specifikaciji odgovara svemu što smo tražili, tako da ćemo moći da pratimo satne vrednosti traženih parametara. Sa ovom stanicom Agencija vrši monitoring vazduha na 39 mesta u Srbiji“, zaključio je Srđan Lalić.

Poslednje vesti