„Odluka je na tebi – zajedno do zdravlja“

Reč  je o Pojektu  koji se sprovodi u Domu Zdravlja „Smederevo“, u ambulanti  u Osipaonici i  namenjen je ženama seoske i romske populacije. Cilj projekta je rano otkrivanje raka grlića materice putem organizovanih preventivnih pregleda žena, koje su se do sada najređe javljale na ginekološki pregled. Samim tim će se i unaprediti reproduktivno zdravlje žena, kao  i njihova svest  o važnosti preventivnog  ginekološkog pregleda. Tokom trajanja projekta  žene se pozivaju na pregled putem telefona 026 240 525 i pozivnog pisma. Podrška za ostvarenje ovog projekta obezbeđena je kroz grantove za projekte u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“  i „Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“. Pripadnice lepšeg pola će biti obaveštavane  o preventivnim pregledima i na predavanjima koja se organizuju na teritoriji  grada Smedereva, kako u seoskim sredinama, tako i u romskim naseljima.

U SRBIJI SVAKOGA DANA NAJMANJE  JEDNA ŽENA UMRE, A ČETIRI ŽENE OBOLE OD RAKA GRLIĆA MATERICE.

ŠTA JE RAK GRLIĆA MATERICE?

Rak grlića materice nastaje na donjem delu materice, koji je okrenut prema vagini. Bolest počinje kada se neke ćelije grlića materice promene i počnu da se nekontrolisano umnožavaju.

STANJE U SRBIJI ?

Sa preko 1300 novoobolelih i približno 500 umrlih žena, rak grlića materice drugi je vodeći uzrok obolevanja i četvrti je uzrok umiranja od raka među našom ženskom populacijom.

ŠTA PROUZROKUJE RAK GRLIĆA MATERICE?

Rak grlića materice je prouzrokovan nekim tipovima humanog papiloma virusa (HPV). Genitalni HPV se uglavnom prenosi  seksualnim kontaktom. HPV je veoma rasprostranjen, ali većina žena  zaraženih  HPV –om ozdravi u periodu od 6 do 24 meseca, a da često  i ne zna da je bila inficirana.  Međutim, imuni sistem nekih žena ne uspeva da se oslobodi HPV-a i rizik za pojavu raka grlića materice je tada povećan.

ŠTA JE RANO OTKRIVANJE RAKA GRLIĆA MATERICE?

Potrebno je nekoliko godina da bi promene ra grliću materice izazvane virusnom infekcijom koja dugo traje, prerasle u rak.redovni pregledi imaju za cilj da promene  na grliću materice pronađu rano, pre nego što nastane rak, onda kada mogu lako da se otklone. S tim ciljem republika Srbija započela je organizovani skrining program za rano otkrivanje  raka grlića materice, koji je besplatan za sve žene starosti od 25 do 64 godine. Pregled za rano otkrivanje raka grlića materice obavlja se jednostavnim Papanikolay testom.  

KAKO SE ODVIJA PAPANIKOLAY TEST?

U toku kratkog i bezbolnog ginekološkog pregleda sa površine grlića materice uzima se bris, koji se potom šalje u laboratoriju, gde se analizira pod mikroskopom u potrazi za ćelijama koje su izmenjene (abnormalne). Ovaj pregled se zove Papanikolay test  (Papa test). Pregled se nikada ne obavlja u vreme menstruacije. Dva dana pre pegleda ne treba imati seksualne odnose i ne treba koristiti nikakve vaginalne tablete. Papanikolay test se najpre radi dve godine zaredom, a nakon toga ako su prethodna dva rezultata bila normalna, na svake tri godine.  

ŠTA SE DEŠAVA KADA DOĐE REZULTAT ?

Rezultat  testa moći ćete da preuzmete u vašem Domu zdravlja. Većina žena koje redovno idu na preglede, ima  normalan rezultat Papanikolay testa. U tom slučaju rizik da se dobije rak grlića materice je mali. Neke žene imaju abnormalan rezultat Papanikolay testa. To ne znači da one imaju rak, već da su u njihovom brisu nađene izmenjene ćelije, zbog čega su neophodni dodatni pregledi po uputstvu ginekologa. Neke promene, koje se otkriju dodatnim pregledima, treba odstraniti, kako ne bi prerasle u rak. Jednostavan tretman, koji uglavnom može da se odradi ambulantno, najčešće je dovoljan. Takvi tretmani retko utiču na seksualni život žene ili njenu mogućnost da ima decu.

KO  ti može pomoći da izbegneš rak?

TI!  Odazovi se pozivu svog lekara.

Rak grlića materice:

Tvoj život zavisi od ranog otkrivanja

Bris grlića materice – minut za sigurnost.

Nacionalni program za rano otkrivanje raka.

Za više informacija obratite se vašem Domu zdravlja.

KANCELARIJA ZA SKRINING

Institut za javno zdravlje Srbije

„Dr Milan Jovanović  Batut“

Dr Subotića 5, Beograd

www.batut.org.rs

www.screeningserbia.rs/sr

011/206-27-33

Tehnička podrška i implementacija nacionalnog programa za skrining u Srbiji. Projekat finansira Evropska Unija.

SO SI KANCERO  E KRLORRESKE  MATERICAKO ?

Kancero e krlorreske matericako ćerdople po taruno kotor e matericako, savo si boldino ke vagina. O nasvalipe teljarel kana nesoske ćelije e krlorreske matericako teljaren bi kontrolako butimasa te ćerdonpe.

SAR SI ANDE SRBIJA ?

Katar majbut 1300 nevenasvale thaj paše džike 500 mule manušnja kancero e krlorreske matericako  dujto si po rindo e nesvalimasko thaj štarto si rindosko katar  soste merelpe e kancerostar maškar  amari manušnjkani populacija.

SOSTAR AVEL DŽIKO KANCERO E KRLORRESKE  MATERICAKO ?

Kancero e krlorreske matericako  ćeren nesoske tipurja katar o Humano papilomaviruso (HPV). O genitalno HPV astardolpe e seksualne kontaktova.

ANDE SRBIJA SAJEKH  ĐES MAJCARRA  JEKH MANUŠNJI MEREL, A ŠTAR MANUŠNJA  NASVAVON KATAR O KANCERO E  KRLORRESKE MATERICAKO.

O HPV si po butipo buhljardo, džanglo si kaj vi po butipe manušnja saven si  HPV saston katar 6 džike 24 čhona, a te ni či džangline kaj  si nasvale. No, o imuno sistemo nesoske manušnjengo  naštik korkoro te tromalilpe  katar o HPV –o,  gajda kaj o riziko te nasvavolpe katar o kancero e krlorreske matericako si majbaro.

SO SI SIĐARNO ARAKHADIPE E KANCEROSKO E KRLORRESKE MATERICAKO ?

Trubul nekobor berša te e arlimata po krlorro e matericako savo ćerda e virusoski  infekcija savi  lungo vrjama trajil, te barjarelpe ando kancero. Rindoske dićhimata anen džiko reso te e arlimata po krlorro e matericako araćhenpe sigo, a majanglal  džikaj či  ćerdolpe o kancero, kana šaj loćimasa te fuljarenpe. Kasave resova e Republika Srbija teljada e čačune skrining programova palo sigutno arakhadipe e kancerosko e krlorreske matericako,  savo si bipoćinimasko pale se manušnja  katar 25 džike 64 berša.

Dićhipo palo sigutno arakhipe kancerosko e krlorreske matericako ćerdolpe birharimaske Papanikolay testova.  

SAR ĆE DOLPE  O PAPANIKOLAY TESTO?

Ande vrjama e harne thaj bidukhako dićhipe ko ginekologo katar opral e  krlorreske matericako lelpe jekh koslipe savo bičhalelpe ande laboratorija, kaj  ćerelpe analiza talo mikroskopo e ćelijengo save arlsajle (abnormalne). Kava dićhipe  akhardol Papanikolay testo (Papa testo). Kava dićhipe či erdolpe kana si pe manušnji  (menarha). Duj đesa majsigo no so avela o dićhipe,  či trubul te avel nisosko sekso thaj či tromal te čhovenpe nisoske vaginaće  draba. O Papanikolay testo majsigo čerdolpe  duj berša  rindova, a pale  godova, te kala duj rezultatujra si  lačhe,  sa jekh trito berš.

SO ĆERELPE  KANA ARESEL O REZULTATI?

Rezultato e testosko šaj te lena ande tumaro sastarimasko ćher. Butimaske manušnjen save rindova džan  te dićhenpe ko sastarno, si  lačho rezultato palo Papanikolay testo. Pale kava o riziko te vareko nesvavol  katar o kancero e krlorreske e matericako si cikno.

Nesoske manušnjen si butimesko (abnormalno) rezultato po Papanikolay testo. Godova či mothol  kaj len si kancero, no kaj ande lengo  koslipe si arakhadine arlimaske ćelije, gajda kaj trubun inki nesave dićhimata, a čefal, mothola  o ginekologo. Nesoske arlimata save araćhenape, trubun te lenpe tele thaj te na ćerdonpe ando kancero. Bipharimaske  tretmanova, savo majsigo ćerelpe ande ambulanta, si kozom trubul  thaj lačho. Kasave tretmanujra carra jal khanč či ačhaven o seksosko trajto  jal te e manušnja naštik  aven bajaturja.

Pale majbut informacije džan thaj  pučen ande tumaro sastarimasko ćher.

KANCELARIJA PALO SKRININGO

Instituto palo javinako sastipe

„Dr Milan Jovanović Batut“

Dr Subotića 5, Beograd

www.batut.org.rs

www.screeningserbia.rs/sr

011-206-27-33

Tehnikako poinćaripe thaj implementacija Nacioneske programosko palo skriningo ande Srbija.

Projektosko lovengo ažutipe del e Evropaki Unija.

KO tuće šaj te ažutil te na nasvavos katar  o kancero?  

TU! Paća ko akharipe ćire sastarnesko.

Kancero e krlorreske matericako:

Ćiro trajto ačhel palo sigutno arakhadipe

Kosipe krlorreske e matericako – minuto palo duripe.

Nacionosko programi Palo sigutno arakhadipe e  kancerosko.

Poslednje vesti

Leave a Comment