POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA PRIJAVU SEZONSKIH RADNIKA U POLJOPRIVREDI

Poljoprivredna gazdinstva u Podunavskom okrugu, ali i šire imaju potrebu za angažovanjem velikog broja radnika -sezonaca, posebno u povrtarskoj a najviše u voćarskoj proizvodnji. Zbog toga je 2019. godine donet Zakon na osnovu koga se mogu prijaviti radnici i poljoprivredi, kako bi im bili uplćeni svi porezi i doprinosi na osnovu dnevnica. O toj proceduri govorila nam je Snežana Petrović, agroekonomista iz Poljoprivredno savetodavne i stručne službe Smederevo.

” Aplikacija Sezonci pruža mogućnost jednostavnog, lakog i brzog prijavljivanja i odjavljivanja sezonskih radnika od strane pravnog ili fizičkog lica koji su se prethodno registrovali na portalu www.sezonskiradnici.gov.rs. Poslodavac se prijavljuje na portal na jedan od dva načina-korišćenjem elektronskog sertifikata,ili uz unos JMBG-a nakon što neko drugi u njegovo ime registruje nalog. Ako je reč o fizičkom licu koje se bavi poslovima u poljoprivredi, postoji obaveza prve registracije preko portala www.sezonskiradnici.gov.rs. Fizičko lice koje poseduje kvalifikovani elektronski potpis pristupa sistemu koristeći ovaj sertifikat. Fizičko lice koje ne poseduje kvalifikovani elektronski potpis ima dva načina da počne da koristi portal za prijavu sezonskih radnika:

• Moguće je ovlastiti osobu koja poseduje kvalifikovani elektronski potpis overom potpisa kod javnog beležnika. Nakon ovog koraka, osoba sa kvalifikovanim elektronskim potpisom direktno kroz portal može registrovati novog poslodavca, fizičko lice.

• Druga mogućnost je odlazak u najbliži servisni centar u jedinici lokalne samouprave u kojem će budući poslodavac potpisati izjavu o saglasnosti da mu osoba zaposlena u servisnom centru otvori nalog. Zaposleni u servisnom centru će, koristeći sopstveni kvalifikovani elektronski potpis, registrovati novog poslodavca. Poslodavac prijavljuje radnika za konkretne dane angažovanja, pre stupanja na rad, uz mogućnost biranja smene (prepodnevna ili popodnevna).

•Prepodnevna smena: prijava i odjava radnika vrše se do 10 časova ujutru;

• Poslepodnevna smena: prijava i odjava radnika vrše se do 15 časova, pri čemu se poslepodnevnom smenom u načelu smatra rad započet nakon 13 časova.

Poslodavci imaju na raspolaganju ugovor o privremeno-povremenim poslovima i usmeni ugovor sa radnikom uz obavezu prijave preko onlajn portala. Visina poreza i doprinosa ne zavisi od visine dogovorene naknade, odnosno dnevnice,već predstavlja fiksni iznos koji se određuje na početku kalendarske godine. Mesečni izdaci poslodavca na ime poreza i doprinosa po sezonskom radniku u proseku iznose 6.000 dinara (ukoliko radnik radi 20 dana u mesecu), a po danu za 2022. godinu iznosi 380,85 dinara.

Poslodavac može da angažuje istog radnika najviše 120 dana u kalendarskoj godini računajući zbir dana angažovanja preko portala i ugovora o PP poslovima. Poslodavac može da angažuje sezonske radnike preko portala najviše 180 dana u jednoj kalendarskoj godini. Svi sezonski radnici u poljoprivredi prijavljeni preko portala www.sezonskiradnici.gov.rs imaju pravo na zagarantovanu minimalnu zaradu, zatim na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i na osiguranje u slučaju povrede na radu. Zakon o pojednostavljenom  angažovanju omogućava sezonskim radnicima da zadrže svoja prethodno stečena prava na socijalnu pomoć, status na evidenciji nezaposlenih i sve benefite koji iz toga proizilaze (zdravstveno osiguranje, naknadu za slučaj nezaposlenosti). Zakon reguliše da radno vreme sezonskog radnika ne sme biti duže od 12 časova dnevno, a oni koji rade osam časova dnevno ili duže, imaju pravo na odmor u toku dana u trajanju od najmanje 30 minuta.

Sezonski radnik je lice kojeg poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu, što znači da oni koji rade bez naknade za rad ne spadaju u sezonske radnike. Kada je poslodavc  fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog  gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom (poslodavac poljoprivrednik) on može bez naknade da angažuje komšije, prijatelje ili rođake da mu pomognu oko sadnje, setve, sortiranja ili drugih sezonskih poslova u poljoprivredi, pri čemu se ovakav angažman ne smatra sezonskim radom u smislu ovog zakona. Poslodavac može angažovati i lica mlađa od 18 godina života, ali ne mlađa od 15 godina života, ako su ispunjeni posebni uslovi za njihov rad – prethodna pismena saglasnost roditelja, usvojitelja ili staraoca, kao i uz lekarski nalaz nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da je maloletnik sposoban za obavljanje tih poslova i da isti nisu štetni za njegovo zdravlje, kao i da takav rad ne ugrožava njihovo obrazovanje, kao što je na primer rad leti za vreme školskog raspusta. Sezonski radnici mogu biti i strani državljani čije je boravište u Srbiji prijavljeno MUP-u. Na njih u slučaju angažovanja na sezonskim poslovima se ne primenjuju posebni uslovi za zapošljavanje stranaca, budući da angažovanje na sezonskim poslovima predstavlja rad van radnog odnosa, te za njih važe isti uslovi kao i za sva druga lica koja su državljani Srbije. Prijava boravišta stranca vrši se ili elektronskim putem ili u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa hotela, stana ili kuće u kojoj stranac boravi, a prijavu vrše ili lica koja pružaju usluge smeštaja, ili lica kod kojih je stranac došao u posetu. Strani državljanin nakon prijave boravišta MUP-u dobija evidencioni broj za strance (EBS) koji poslodavac koristi za prijavu tog radnika na portalu www.sezonskiradnici.gov.rs. Kontrolu nad primenom Zakona vrše Poreska uprava, poljoprivredna inspekcija I inspekcija rada, svaka u okviru svoje nadležnosti, objasnila je Snežana Petrović, agroekonomista u Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Smederevo.

Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, a  stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju  stavove organa koji je dodelio sredstva.

Poslednje vesti