POŠTUJTE ZABRANU SPALjIVANjA NA OTVORENOM, SPREČITE UNAPRED POŽAR

Povodom učestalih požara na otvorenom, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva apeluje na poštovanje zabrane spaljivanja ostataka strnih useva, spaljivanja smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.
Spaljivanje biljnih ostataka dovodi do pojave nekontrolisanih požara na otvorenom, koji nanose velike materijalne štete i izazivaju stradanje ljudi.
Zabrana spaljivanja strnih useva, smeća i biljnih ostataka, definisano je članom 50. Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni).
Nepoštovanje zakonskih mera zaštite od požara, povlači prekršajnu odgovornost za koju su propisane novčane kazne u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice i u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice.

POŠTUJTE ZABRANU SPALjIVANjA NA OTVORENOM, SPREČITE UNAPRED POŽAR, navodi se u Saopštenju – apelu Gradskog štaba za vanredne situacije.

Poslednje vesti