POTPISAN UGOVOR SA MINISTARSTVOM ZA RAD O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Gradonačelnik Smedereva Jovan Beč potpisao je sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. Navedenim ugovorom Gradu Smederevu biće prenet iznos sredstava za odobrene namenske transfere na godišnjem nivou u visini od 11.414.000 dinara. Namenskim transferima mogu se finansirati usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a to su: dnevne usluge u zajednici (usluge dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući), zatim usluge smeštaja u prihvatilište, kao i usluge podrške za samostalan život, te za usluge ličnog pratioca detetu sa invaliditetom, ali i usluge personalne asistencije, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.

“Ovo je primer našeg zajedničkog rada jer upravo vi na nivou vaše lokalne samouprave znate gde i kako treba da se usmere sredstva. To se pre svega odnosi na one kojima je naša finansijska podrška najpotrebnija. Ove godine je za ovu vrstu transfera izdvojeno 500 miliona dinara i nadamo se da ćemo do kraja godine obezbediti dodatna sredstva za ovakvu vrstu podrške. U kontaktu sa vama mi vidimo da su sredstva uložena tamo gde su bila najpotrebnija” – naglasila je ministarka zadužena za resorno Ministarstvo Darija Kisić. Takođe, ona je istakla da će Ministarstvo uvek biti na raspolaganju svim lokalnim samoupravama.
Grad Smederevo nastaviće da vodi politiku podrške socijalno ugroženim pojedincima i porodicama, a sve sa ciljem da im se obezbedi adekvatni uslovi života i rada.

Poslednje vesti