ZA PROTIVGRADNE STRELCE OVE GODINE 4,4 MILIONA DINARA

U saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Beograd, Grad Smederevo ulaže značajna sredstva u cilju nesmetanog funkcionisanja sistema protivgradne zaštite na svojoj teritoriji. Značajna sredstva su namenjena za nabavku protivgradnih raketa i za dodatno plaćanje protivgradnih strelaca, kao stimulans protivgradnim strelcima da obavljaju ovaj posao i time doprinesu postizanju što višeg stepena zaštite useva i zasada na teritoriji grada Smedereva.
U skladu sa tim, potpisani su ugovori između 32 protivgradna strelca i grada Smedereva. Strelce je pozdravila i u ime grada Smedereva ugovore potpisala zamenica gradonačelnika Marija Marković Stavrić. Grad Smederevo je u budžetu planirao ukupno 4.403.000 dinara koji će biti raspodeljeni po osnovu zaključenih ugovora i to tako što će svaki strelac biti isplaćen za uslugu obavljanja posla na lansirnim stanicama na teritoriji grada Smedereva.

Poslednje vesti