U četvrtak Skupština grada Smedereva, odbornici donose odluku o prodaji hale PKC

Odbornici Skupštine grada Smedereva  na zasedanju u četvrtak sa početkom u 10 časova, raspravljaće  o predlogu zaključka o pokretanju postupka za otuđenje iz javne svojine grada Smedereva putem  prikupljanja pismenih ponuda, nepokretnosti u ulici Šalinačkoj bb u Smederevu i predlog teksta javnog oglasa.

 

Naime, 26 avgusta ove godine gradonačelnica grada Smedereva dr Jasna Avramović podnela je inicijativu Odeljenju za urbanističko- komunalne i imovinsko- pravne poslove za pokretanje postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Smedereva, sa zahtevom da, u skladu sa važećom Odlukom, sprovede propisanu proceduru. Gradu Smederevu obaratio se potencijalni, odnosno  zainteresovani  kupac, kompanija PKC WIRING SYSTEM D.O.O. za kupovinu parcele 233/60 u Smederevu i objekata na navedenoj parceli  na kojoj se nalazi Proizvodna hala sa upravnom zgradom,  površine 18.478 m2, zatim  Pomoćna zgrada – portirnica, od 11 m2, te  Objekat elektroprivrede – srednje naponsko razvodno postrojenje, ali i  Zgrada poslovnih usluga – Slobodna zona,  površine 235 m2 i  Zgrada poslovnih usluga  odnosno  Carinski terminal slobodne zone, od  88 m2.

Grad Smederevo je zaključio Ugovor za nabavku usluge procene tržišne vrednosti navedenih nepokretnosti, te je ovlašćeni i izabrani procenitelj izvršio procenu navedene parcele i objekata u iznosu od 6.292.000 evra, odnosno 741.037.783 dinara.

Kako je grad Smederevo prihodovao po osnovu zakupa hala na katastarskim parcelama 233/60 i 233/70 ukupno 416.730.385 dinara i potencijalni mininalni prihod od prodaje katastarske parcele 233/60 i objekata na istoj iznosi 741.037.783 dinara, finansijski je opravdano izvršiti navedeno otuđenje nepokretnosti. Gradu Smederevu ostaje u vlasništvo hala na katastarskoj parceli 233/70 kao i sva prateća infrastruktura koja je izgrađena iz sredstava kredita, navodi se u inicijativi koju je gradonačelnica dr Jasna Avramović podnela  Odeljenju za urbanističko- komunalne i imovinsko- pravne poslove za pokretanje postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Smedereva.

Poslednje vesti

Leave a Comment