JAVNI RADOVI ZA POVEĆANJE STOPE ZAPOSLENOSTI

Potpisan je sporazum između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale u Smederevu i Grada Smedereva o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Naime, predmet ovog Sporazuma je uređenje međusobnih prava i obaveza između Nacionalne službe i Grada u vezi sa učešćem Smedereva u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Mere aktivne politike zapošljavanja odnose se na Javne radove. Za realizaciju tih mera obezbeđena su sredstva iz budžeta Grada u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara.Grad Smederevo u saradnji sa Nacionalnom službom za…

ZA ČISTIJI VAZDUH OBEZBEĐENO 3 MILIONA DINARA

Ugovor o sufinansiranju realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora za 2022. godinu potpisan je između Grada Smedereva i Ministarstva za zaštitu životne sredine. Navedenim ugovorom predviđeno je da ukupan iznos sredstava za realizaciju Projekta smanjenja zagađenja vazduha bude 3.160.000 dinara. Ministarstvo će u cilju smanjenja zagađenja vazduha obezbediti sredstava u iznosu od 1.580.000 dinara, dok će Grad obezbediti sopstveno učešće u finansiranju u preostalom iznosu od 1.580.000 dinara.Cilj projekta je ima zamena neefikasnih uređaja za grejanje u individualnim domaćinstvima u gradu, kao i u privatnim kućama. Navedeni…

ZA PROTIVGRADNE STRELCE OVE GODINE 4,4 MILIONA DINARA

U saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Beograd, Grad Smederevo ulaže značajna sredstva u cilju nesmetanog funkcionisanja sistema protivgradne zaštite na svojoj teritoriji. Značajna sredstva su namenjena za nabavku protivgradnih raketa i za dodatno plaćanje protivgradnih strelaca, kao stimulans protivgradnim strelcima da obavljaju ovaj posao i time doprinesu postizanju što višeg stepena zaštite useva i zasada na teritoriji grada Smedereva.U skladu sa tim, potpisani su ugovori između 32 protivgradna strelca i grada Smedereva. Strelce je pozdravila i u ime grada Smedereva ugovore potpisala zamenica gradonačelnika Marija Marković Stavrić. Grad Smederevo je…

POTPISAN UGOVOR SA MINISTARSTVOM ZA RAD O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Gradonačelnik Smedereva Jovan Beč potpisao je sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. Navedenim ugovorom Gradu Smederevu biće prenet iznos sredstava za odobrene namenske transfere na godišnjem nivou u visini od 11.414.000 dinara. Namenskim transferima mogu se finansirati usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a to su: dnevne usluge u zajednici (usluge dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući), zatim usluge smeštaja u prihvatilište, kao i usluge podrške za samostalan život, te za usluge ličnog pratioca detetu sa invaliditetom,…