III kvartal poreza na imovinu

Rok za plaćanje III kvartala  poreza na imovinu je 14. Avgust, podsećaju iz Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju i upozoravaju građane da na vreme izmire svoje obaveze kako ne bi plaćali zateznu kamatu. Iz Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju podsećaju građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala.  Tako treći kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. avgusta 2019.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 13% na godišnjem nivou, upozoravaju  nadležni u Odeljenju za finansije I podsećaju da  visina treće rate poreza na imovinu za 2019.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem treće rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje,  kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju, zato iz Odeljenja za finasije I lokalnu poresku administraciju pozivaju  sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu za objekte  ili  zemljište,  da to učine u najkraćem roku, s obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poslednje vesti

Leave a Comment